Kurtasje, den godtgjørelse som fondsmeglere får for sin medvirkning ved omsetning av verdipapirer.