Kursorisk, flyktig, fortløpende; kursorisk pensum, pensum som ikke læres i detaljer, som leses mindre grundig enn det såkalte statariske pensum; kursorisk lesning, flyktig gjennomlesning.