Kuriosum, merkelig og kostbar gjenstand, raritet; opplysning, forhold el.l. som er merkelig, men uten virkelig betydning.