Kupellasjon, eldre metode for raffinering av gull og sølv ved legering med bly, som derpå oksideres («avdrives») og tar med seg andre uedle metaller. Samme metode har vært brukt til analyse av sølv i malmer og legeringer. Prosessen foregår i en skål av et porøst ildfast materiale, som suger opp dannet blyoksid.