Navigasjonsinstrument; brukes ved måling av et himmellegemes høyde med sekstant når den naturlige horisont ikke kan observeres. Prinsippet er at man ved observasjon av stjerner forsøker å dekke stjernen med dets speilbilde. Ved observasjon av Solen eller Månen skal bildene berøre hverandre, ikke dekke. Resultatet av målingen gir den dobbelte høyde. Den kunstige horisont må være en horisontal, jevn flate. For skipsbruk er det utviklet spesielle boblesekstanter (libelle-).