Kulturpedagogikk, betegnelse knyttet til kritikken av den elevsentrerte reformpedagogikken, hvor metodikkspørsmål ut fra psykologisk behovstenkning ble oppfattet som det vesentlige. Kulturpedagogikken hevder at overordnet det psykologisk-metodiske må prinsipper for undervisning og oppdragelse være forankret i pedagogisk filosofi, knyttet til den kulturelle sammenhengen som lærer og elev befinner seg innenfor.