Kulturnett, kulturnett.no, var en nasjonal portal initiert av Kulturdepartementet og drevet av Norsk kulturråd. Kulturnett.no ble fra 1. mars 2013 lagt ned.