Kulp, naturlig eller kunstig utdypning av et elveleie, hvor det er gode muligheter til å fange fisk. Kulpene er ofte gode gyte- og oppvekstplasser for fisk.