Kullhydrater er en eldre betegnelse på de kjemiske forbindelsene karbohydrater.