Ved forbrenning av fossile brensler som kull- og petroleumsprodukter frigjøres avfallsprodukter som kan være skadelig for omgivelsene. Det gjelder slaggpartikler som svevestøv, sot og tungmetaller, samt nye kjemiske forbindelser som karbondioksid (CO2), karbonmonoksid (CO), svovelforbindelser (SO2), nitrogenforbindelser (NOx) og diverse flyktige organiske forbindelser (VOC).

Mens utslipp av CO2 er kjent som en viktig pådriver av klimaendringene og således får globale konsekvenser, er de andre stoffene årsak til problemer av mer lokal karakter som helse og miljø (se luftforurensning). Kunnskap om utslipp fra forbrenning av fossile brensler er derfor viktig. Tall for noen av de viktigste utslippene er ført opp i tabellen nedenfor. Merk at utslippene kan variere noe avhengig av kvaliteten på brenselet og rensetiltak.

(Angitt i antall g(mg) per MJ innfyrt energi)

CO2
SO2 Partikler CO VOC
Brensler
(g/MJ)
(mg/MJ) (mg/MJ) (mg/MJ) (mg/MJ)
Naturgass 56 0,6 0,0 1,9 0,0
Lettolje 74 20 1,4 5 3
Tungolje 78 333 22 48 14
Kull 108 667 >22 8-11 25-500

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.