Kuldehemolyse, tilstand som kan forekomme hos oppdrettsfisk i sjøvann ved lave vanntemperaturer (0–0,5 ºC) som følge av svikt i reguleringen av salt- og vannbalansen. Dette kan føre til at cellemembranen i de røde blodlegemene ødelegges. Kan medføre økt dødelighet. Les mer om fiskesykdommer.