Kulde- og varmepumpemontør, yrkesutøver som arbeider med montering, oppstart og innregulering, ettersyn og vedlikehold av kjøle-, fryse- og varmepumpeanlegg med tilhørende røropplegg, elektriske og automatiserte styringssystemer. Opplæringen i faget skjer normalt ved to år i videregående skole og to år i lære i bedrift. Skoledelen består av et år med vg1 i elektrofag og et år med vg2 i kulde- og varmepumpeteknikk. Læretida avsluttes med en fagprøve. Med fem års allsidig praksis og en teoriprøve er det mulig å gå opp til fagprøve som praksiskandidat. I perioden 1. oktober 2015 til utgangen av september 2016 var det 68 som besto fagprøven som kulde- og varmepumpemontør.