Kuhliål, akvariefisk i sandsmetterfamilien, utbredt over store deler av Sørøst-Asia. Den graver seg gjerne ned i fin sandbunn og er ikke lett å få øye på i akvariet. Kuhliålen er blitt oppdrettet i fangenskap, og gyter på blader og røtter til flyteplanter.