Kubebapepper, umoden steinfrukt av en klatrende pepperbusk, Piper cubeba, som stammer fra Sundaøyene og nå mest dyrkes på Java. Inneholder flyktig olje, alkaloider, kubebasyre, stivelse og garvestoffer. Som krydder kjent siden oldtiden, også brukt i medisin. Se også pepper.