Kube, bolig for et bisamfunn ved birøkt, se bikube.