Kubbhvete, en hveteart med spesielt korte, tette aks. Dyrkes i sørligere land.