Kubb, industrivirke av tømmer i lengder 1–3 m. Måles i løst mål med omregning til fast volum eller etter vekt med omregning til tørrvekt ved samtidig måling av fuktighet