Kubantur, også kalt vestkaukasisk steinbukk, partået klovdyrart i oksefamilien. Ligner på steinbukk, Capra ibex,når det gjelder pelsfarge og horn, men hornene er kortere og tykkere med mindre fremtredende riller. Regnes av noen som underart av steinbukk. Forekommer i det vestlige Kaukasus. Se også geiter.