De krystallflatene som er symmetrisk ekvivalente ut fra krystallklassens symmetri, kalles en form og symboliseres ved millerske indices (se indices) i klammer {hkl}. En krystall kan bestå av én eller flere former. «Lukkede» former er f.eks. bipyramide og terning, «åpne» former f.eks. prisme, pyramide og pinakoid (to parallelle flater).