En krystalls ytre form og begrensningsflate avhenger av krystallens symmetri, som kommer til uttrykk i de 32 krystallklassene, og av de forskjellige krystallflaters veksthastighet.