Kryssfinér, treplate limt sammen av tynne treskiver, se finér. Kryssfinér er bygd opp symmetrisk, oftest av et ulike antall lag for at den skal holdes stabil. De enkelte lag er gjerne lagt med fiberretningen vinkelrett på hverandre.