Krysantemumgallmygg, tovingeart i familien gallmygg (Cecidomyiidae). Den knapt 2 mm store gallmyggen lever på krysantemum i veksthus, hvor de små, fotløse larvene fremkaller 2–3 mm høye, kileformede galler på blad og skudd. Om det dannes blomster, blir disse gjerne misdannede og skjeve. Arten har flere generasjoner i året. Den spres lett med importerte stiklinger eller småplanter og kom inn i Norge på denne måten første gang i 1949. Den har flere ganger kommet inn i landet, men er blitt utryddet igjen.