Krysantemumbladnematode, rundormart i familien bladnematoder. 0,5–1,2 mm lang, trådsmal rundorm som lever inne i bladvevet. Utviklingen fra egg til voksen tar ca. 2 uker. Sprer seg på våte planter, som blir infisert gjennom spalteåpningene. Ved angrep i vekstpunktet blir de unge bladene misdannet og buklet, eldre blad får brune flekker begrenset av bladnervene og visner, og angrepne blomsterknopper blir små og gir deformerte blomster. Forekommer på en lang rekke vertplanter både på friland og i veksthus.