Krypkvein, fioringress, Agrostis stolonifera, flerårig art i gressfamilien. 10–80 cm høy, med brunfiolett topp og énblomstrede småaks. Mer eller mindre nedliggende strå og lengre slirehinne enn engkvein. Krypkvein er vanlig på havstrand og fuktige steder i hele landet, ofte kulturspredd, opp til 1000 moh.