Det forhold at trevirket trekker seg sammen og får mindre dimensjoner når fuktigheten avtar ved uttørring av celleveggen. Krympingen setter inn når fuktigheten kommer under et visst nivå, fibermetningspunktet, som varierer etter treslag, men vanligvis ligger ved 25–30 % trefuktighet. Krympingens størrelse er bestemt av hvor langt under dette punktet uttørringen går.