Kruttåte, også kjent som svartåte, er en art av snegler blant skallbærende vingesnegler (orden Thecosomata). En liten, planktonisk vingesnegl med mørkbrunt sneglehus, bare få millimeter lang. De beveger seg i vannet ved å slå med de lange parapodiene. Kruttåte opptrer i store mengder, og er viktig næringsdyr for sild. Når silda er full av kruttåte, må den gå et par dager i nota for å fordøye åten, ellers bederves buken.