Krushøymole, flerårig urt i slireknefamilien. 50–120 cm høy, avlange blad med kruset kant. Blomstene sitter i en høy topp. Planten produserer store mengder frø som er svært seigliva. De kan passere fordøyelseskanalen hos storfe, og ligge mannsaldre i jorden uten å miste spireevnen. Krushøymole er en kulturspredd kosmopolitt, vokser på havstrand, langs veier og i gressmark i kyststrøk nord til Troms. Den kan være ugress i eng og beite, sjelden i åker. Den bekjempes ved oppsliting av roten, ompløying av eng eller beite til åker for noen år, eller med spesielle herbicider.