Krusfrø, flerårig art i skjermplantefamilien. 30–90 cm høy, stengelen har skarpe kanter, bladene er 2–3 dobbelt finnete, ligner på bladene hos gulrot og mjølkerot. Skjermen mangler storsvøp, blomstene er hvite. Sørøstlig art som vokser på beitemark og i skogkanter fra Telemark til Akershus.