Krumsnutet havnål, har som liten havnål bare ryggfinne. Snuten utgjør bare 1/3 av hodet og er noe oppoverbøyd. Fargen er vanligvis gulbrun eller grønnaktig. Lengde opptil 17 cm. Lever i algevegetasjon på 2–30 m dyp fra Gibraltar til De britiske øyer og dessuten langs kysten av Sør-Norge og den svenske vestkysten.