Krotekake er en tradisjonell norsk kake med «krote-»mønster eller figurer på. Den er en stor, flat, lefselignende leiv som bløtes og vanligvis spises med smør og sukker på.