Krossvedbladbille, billeart i familien bladbiller. 5 mm lang, gulbrun med svarte antenner. Både billen og de gulgrønne og svartflekkede larvene gnager på bladverket, som kan bli snaugnagd. Vanlig krossved, Viburnum opulus, er mest utsatt for angrep.