Kronvitne, i daglig tale hovedvitne i en rettssak. En person hvis forklaring anses som så sentral at den kan være avgjørende for saken. Opprinnelig betydning er en person som anklagemyndigheten har lovet straffrihet mot at han opptrer som vitne mot sine medskyldige i en forbrytelse. Denne fremgangsmåten, som ikke er forenlig med norsk straffeprosess, har særlig vært brukt i England (Queen's evidence) og i USA (State's evidence).