Kronvitne, i daglig tale hovedvitne i en rettssak; egentlig en person som anklagemyndigheten har lovet straffrihet mot at han opptrer som vitne mot sine medskyldige i en forbrytelse. Denne fremgangsmåten, som ikke er forenlig med norsk straffeprosess, har særlig vært brukt i England (Queen's evidence) og i USA (State's evidence).