Krone-eter, ringformede etermolekyler, med en omkrets som gjør at metallioner passer inn i hullet. Krone-etere brukes til å binde opp alkalimetallioner som Na+ og K+, som ellers svært vanskelig inngår i kompleksforbindelser. Krone-etere er derfor viktige reagenser i studier av disse ionenes kjemi, og kan brukes til å tvinge frem usedvanlige forbindelser.