Kromrødt, et basisk blykromat med omtrentlig sammensetning PbCrO4·PbO. Det er lysende rødt og brukes som malerfarge, særlig til oljemalerier. Som alle blyfarger er det giftig og lite bestandig. Med hydrogensulfid fra luft dannes svart blysulfid.