Er beskrevet hos ku på beite der det har vært tilgang på kromater. Symptomene er avmagring, sterkt redusert melkeytelse, nedsatt appetitt og illeluktende avføring.