Krollprosessen, teknisk metode til fremstilling av titan, oppkalt etter oppfinneren, luxembourgsk-amerikaneren William J. Kroll (1889–1973). Metoden består i å redusere titantetraklorid, TiCl4, med metallisk magnesium ved 800–950 °C i en beskyttelsesatmosfære av helium eller argon: TiCl4 + 2Mg = Ti + 2MgCl2. Zirkonium lar seg fremstille på tilsvarende måte.