Kritthus, liten metallsylinder med ett rom for skrivekritt og ett for penger. Blant flere forklaringer av uttrykket «å være i kritthuset hos en» er den enkleste at man da hadde rådighet over vedkommendes penger, som igjen innebar den nåværende betydning: være godt likt av en, stå høyt i gunst hos en. Uttrykket kommer fra eldre dansk.