Under den andre verdenskrig var sjøfolk som seilte ute, en sterkt utsatt gruppe. Krigsseilerne gjennomgikk betydelige psykiske påkjenninger: konstant fare for voldsom død, hjelpeløshet og forsvarsløshet overfor overmakten og manglende forbindelse med familie og venner hjemme i Norge. Noen overlevende har senere, etter år, frembudt plager som minner om dem overlevende konsentrasjonsleirfanger senere har utviklet. Se posttraumatisk stresslidelse.