Området for visse offentlige myndigheters virksomhet, f.eks. rettskrets, skolekrets, innrulleringskrets.