Krets er innen metallurgi et ord som brukes om metallavfall, særlig av edle metaller.