Paternosterbønner, frøene av plantearten paternosterert, Abrus precatorius. Er vidt utbredt i tropene. Frøene er røde med en svart flekk, og inneholder det giftige toksalbuminet abrin. De benyttes til bl.a. halskjeder (f.eks. paternosterkjeder), har også vært brukt som vektenhet i India.