Krematorium, (til kremasjon), bygning der likbrenning foregår. Består vanligvis av bisettelseshall, rom for presten, slektningerom, kontor, kistehall samt teknisk avdeling med kremasjonsovn. Det første krematorium ble bygd i Milano 1878, i Norge (Bergen) 1907.