Kreen-akarôre, gê-talende indiansk folkegruppe i regnskogen i det sentrale Brasil. De var ukjent for omverdenen til 1950, da de ble oppdaget fra luften, og de klarte å holde seg unna ytterligere kontakt frem til 1970, da byggingen av veien mellom Santarém og Cuiabá grep ødeleggende inn i miljøet deres. De talte da 300 mennesker, men fire år senere var antallet redusert til 135. Disse ble flyttet til Xingu nasjonalpark, hvor de har kunnet ta opp igjen svedjebruk (maniok), fiske og jakt. Deres fremtid som distinkt gruppe er imidlertid høyst usikker.