Kreditnota, en selgers skriftlige erkjennelse av at en kunde har et beløp til gode, ofte i forbindelse med retur av kjøpte varer, prisavslag eller liknende. Inneholder vanligvis henvisning til en faktura, og regnes å ha samme forfallsdag som denne.