Krattlodnegress, flerårig art i gressfamilien. 30–80 cm høy, stråene står enkeltvis, de er snaue, men er «skjegghårete» på leddknutene. Blomstene sitter i en åpen topp, toblomstrede småaks, den øverste blomsten er en ren hannblomst. Lodnegress er en europeisk art som vokser i løvskog og kratt langs kysten til Nord-Trøndelag. I innlandet på Østlandet finnes den spredd som ugress.