Krattfiol, flerårig urt i fiolfamilien. 15–25 cm høy, har store, blanke hjerteformede blad og blekfiolette blomster direkte fra jordstengelen. De første blomstene bestøves normalt, senere utvikles kleistogame blomster som danner frø uten bestøvning. Krattfiol er vanlig i rik løvskog og kratt nord til Troms.