Kramsfugl er en vanlig betegnelse for trostearter og andre små fugler som matrett.