Krakk, plutselig omfattende økonomisk sammenbrudd, voldsom økonomisk krise. Det kanskje mest kjente krakket er Wall Street-krakket i 1929.