Krake, kroket, forkrøplet tre; kroket, skranten, vek person, stakkar (jfr. Rolv Krake); også om tre-anker som er påbundet en stein; i folketro: stort sjøuhyre.