Krainerbie, utbredt rase av honningbien som er naturlig hjemmehørende i sentral-Europa. Er siden spredt til store deler av verden og er den dominerende birasen brukt av birøktere i Norge. Er nært beslektet med den italienske bia, men skiller seg fra denne blant annet ved mørk grå farge. Utvikler seg raskt om våren og er fredelig og produktiv. Overvintrer i relativt små samfunn sammenlignet med en del andre biraser.